Reflektera med dig själv!

Break down, break through, break the shell, elevate and fly!

India Arie

Ge dig själv 90sekunder att besvara dessa frågor. Skriv rakt från hjärtat utan att ha funderat över svaren innan de kommer.

  1. Gör en lista på alla upplevelser du vill ha i ditt liv, så att sista dagen i ditt liv vet du att du har gjort allt du vill. Skriv utifrån att det inte finns några hinder (som tid,pengar etc). Vem vill du träffa? Var vill du resa? Kärlek du vill uppleva? osv.
  2. Gör en lista över alla sätt du vill växa och bli en mer kreativ människa. Det kan vara böcker du vill läsa, egenskaper du vill utveckla, spårk du vill lära dig, du kanske vill börja meditera osv.
  3. Gör en lista på olika sätt du vill bidra till planeten. Det behöver inte vara genom pengar, kanske är det något du förmedlar, något du skapar?

Vad kom du fram till? Hur stämmer det med hur du lever idag?

Kan du välja ut något du kan börja med redan nu idag?, eller åtminone ta första stegen till?