Samtal med oss själva

Det pågår ju hela tiden – samtalet om oss själv med oss själva. Och vad det är vi säger, i den privata sfären av vårt eget huvud är betydelsefullt. Det driver våra beteenden och känslor och skapar den världen vi har omkring oss.

Stanna upp en stund och lyssna, vad för sanningar är det du säger om dig själv på daglig basis? När du tittar dig i spegeln på morgonen, när du klär dig för jobbet, när du äter lunch med kollegorna på jobbet, när du är hemma med din partner – vad är det din inre dialog säger till dig, om dig själv?

Är det verkligen sant? Om du skulle fråga en föräldrer, ett syskon eller en nära vän, kanske din partner, skulle de hålla med?

When you change the way you look at things the things you look at change

Wayne Dyer

Sat Nam