This post is also available in: enEnglish (Engelska)

Jag vill börja med att skriva att det långt ifrån finns ett chakrasystem eller en definition av livsenergi (ex. prana, ki, qi) och att man inte kan säga att den ena är mer rätt än den andra. Energikroppen är inte fysisk, utan mer flytande, och kan manifestera sig i ett varierat antal energicentraler. Mycket av det som finns att läsa på nätet om våra chakran och vad de är kopplade till är sådant som skrivits ihop av yogis i västvärlden i modern tid och varierar lite, men även innehållet i de gamla texterna varierar bland traditionerna. Man bör se på dessa läror med en ödmjuk inställning och inte påstår det ena eller det andra är mer rätt eller mer sant, utan istället vara accepterande av vad andra väljer som sin sanning beroende på vad det läst sig till eller vad deras egna intuition säger.

Min text här är skapad av fakta jag läst, mina egna tolkningar och mina egna uppfattningar utifrån det energiarbete jag själv gör.

Samtliga skolor jag studerat säger att kroppen är uppbyggd av energigångar och vill att energin flödar fritt därigenom samt anser att vi behöver rensa systemet från ”gammalt skräp” som blockeringar, spänningar och störande känslor. De berättar att vår fysiska och psykiska hälsa beror på om systemet fungerar väl och att sjukdomar, energiläckage, psykisk obalans och stress, för att nämna några problem som kan uppstå, gör så som ett resultat av blockeringar i energiflödet. Precis som kvantfysiken säger att allting som lever är energi, att människan och all annan materia består av energivågor så säger dessa traditioner att energin finns överallt både i och omkring oss.

Grunden i traditionell kinesisk läkekonst utgörs av meridiansystemet som kan beskrivas som energikanaler eller vägbanor för flöden av energi i kroppen. System likt dessa meridianer hittas bl.a inom ayurveda där de kallar dom för nadis. Meridianerna löper över kroppen, i banor som kan liknas vid motsvarigheten till blodets blodkärl. De ligger både ytligt och på djupet kring organen. Längs dessa sitter ett antal akupunkturpunkter, vilka motsvarar ett organ för just den meridianen. Vi kan reglera sjukdom, smärta, huvudvärk etc. på olika sätt genom att stimulera akupunkturpunkterna. Det är det man jobbar med inom den traditionella kinesiska medicinen som t.ex; akupressur, akupunktur, zonterapi …etc.

Det är också det jag jobbar med när jag ger Reiki, som är en japansk energimedicin.

Energikanalerna och våra chakran ses som ett integrerat system där våra chakran ofta symboliseras som snurrande hjul. Man kan säga att varje chakra har en koppling till olika kroppsdelar, körtlar och till nervsystemet, att se det så hjälper oss att förstå hur olika mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till olika vår kropp. Det finns chakrasystem med, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 och 25 chakran (säkert fler) beroende på vilken tradition man tittar på. Inom de äldsta traditionerna som t.ex. den tibetanska buddhismen använder man sig oftast av 4 chakran; mashasukha chakra (huvud), sambhoga chara (hals), dharma charka (hjärta), nirmana chakra (navel).

Oavsett tradition sitter chakrana sitter utmed kroppen, från ryggradens nedersta punkt till huvudets högsta punkt. Varje chakra styr de fysiska funktionerna i kroppen där de är placerade och när kroppen är frisk och i balans så snurrar de som de ska, vid obalanser behöver vi justera energin rätt igen.  Generellt är det också så att huvud/kron-chakrat tar in solenergi, universum och expanderar det andliga och chakrat längst ner, likt rotchakrat tar in jordens energi.  

Jag har läst att de mantran som man tror är förknippade till varje chakra i själva verket är, enligt de gamla texterna, kopplade till elementet för chakrat. LAM som är mantrat för rotchakrat är du mantrat för jordens element, VAM för vattenelementet, RAM som är stavelsen för eld står för eldelementet, YAM för vind och HAM för universum. Det går alltså utmärkt att använda mantrat även när du jobbar utanför just det chakrat, men med det specifika elementet.

Vad gäller stenar och kristaller rekommenderade för vardera chakra så tror jag att de kan hjälpa oss, de består ju av vibrationer och energi precis som vi, men jag tror inte riktigt att det räcker att köpa en påse med ”kärleks stenar” eller att få bättre självförtroende om vi lägger en viss sten på solarplexus.  Jag vill inte säga att det inte fungerar alls för det är ändå många som utövat denna typ av healing/balansering över flera generationer, men min personliga uppfattning är att om en kristall skall kunna vara till hjälp är det beroende på vad vi laddat den med för energier snarare än att en viss sten är laddad med en viss energi/egenskap från början.  Jag föreslår stenar här nedan som är vanligen förknippade med de olika chakrana, personligen tycker jag om att göra smycken av eller jobba med kristall/ädelsten i färger som matchar våra chakran för att det känns mycket mer kreativt och hjälper att hålla fokus och tanke.

Vi människor har också chakran i mitten av handflatorna och vi har alla förmågan att balansera energin i vår egna kropp genom att använda dessa. Vill du veta hur så hör av dig. Jag lär gärna ut! Alternativt kom förbi hos mig så hjälper jag dig att balansera dina chakran om det behövs, det kan exempelvis vara via en Reikisession eller en Chakrameditation. Jag jobbar intuitivt med detta och där jag känner att energierna behöver arbete, inte enligt en viss ordning/sekvens. 

En sammanfattning av de 7 ”vanligaste” chakrana idag:

7:e chakrat

Namn: Kronchakrat – Sahaswara chakra

Placering: På toppen av vårt huvud. Sägs vara kopplat till tallkottkörteln, hjärnan och det centrala nervsystemet.

Färg: Gyllene, ljuslila eller vit.

Element: Inre ljus, tanke och Akasha (rymd/eter/universum). I modernare skrifter ligger Akasha endast i tredje ögat, men i äldre texter refereras det till detta chakra.

Mantra: OM / AUM

Exempel på sägning vid meditation: Jag överlämnar mig till universum och det högsta bästa och låter detta manifesteras genom mig. I am divine

Egenskaper: Är vårt centrum för andlighet och vår kontakt med det gudomliga. Om vårt kronchakra är öppet och i balans har vi kontakt med den andliga dimensionen av livet och med vårt högre jag. Ett bra sätt att balansera sitt kronchakra är genom meditation.

Vid obalanser: Oro, förvirring, depression och problem med nervsystemet. Ett överaktivt kronchakra kan ge religiös fanatism, och man kan också ha svårt att stå med båda fötterna på jorden. Man kan få en överdriven tro på sig själv. Ett underaktivt kronchakra kan göra att man känner att livet saknar mening, och man kan känna sig mycket rädd för döden. Allt kan kännas tomt, och man har ingen vilja att utvecklas andligt eller att utveckla sitt inre jag.

Kristaller/stenar: diamant, zirkon och bergkristall.

 

6:e chakrat

Namn: Tredje ögat / pannchakrat – Ajna

Placering: Mellan ögonbrynen ovanför näsroten. Sägs vara kopplat till pannan, hypofysen och ögonen.

Färg: Indigoblå

Element: Ljus

Mantra: OM eller SHAM

Exempel på sägning vid meditation: Jag är öppen för nya idéer. I am connected.

Egenskaper: Hjälper vår förmåga att se saker klart och tydligt, både fysiskt och intuitivt.

När det är i balans är vi grundade och jordnära. Vi kan visualisera inre bilder, har god koncentrationsförmåga och vi förstår vårt livs syfte. Hemvist för klärvoajans och intuitivt seende.

Vid obalanser: Huvudvärk, mardrömmar, synfel, verklighetsflykt, koncentrationssvårigheter.

Kristaller/stenar: safir, ametist, fluorit, sodalit, kunzit och labradorit.

 

5:e chakrat

Namn: Halschakrat – Visbuddha chakra

Placering: Halsens mittpunkt, kopplat till hals, näsa, bihålor, nacke, käkar, tänder, svalg, stämband, sköldkörtel och öron.

Färg: Ljusblå, kristallblå, turkos

Element: Akasha (rymd/eter/universum) och Ljud

Manta: HAM

Exempel på sägning vid meditation: Mina ord är som frön. I am expressive.

Egenskaper: Centrum för fysisk kommunikation, kopplar samman kropp och sinne och fungerar som en port till högre medvetenhet. När det är i balans är vår röst kraftfull, vi har förmågan att lyssna på andra utan att avbryta och försvara vår egen åsikt. Vi vågar visa vem vi är, tala för vår sak och säga vår egen sanning utan att pådyvla den på andra. På en andlig nivå är det hemvist för telepatisk eller clairaudient kommunikation.

Vid obalanser: Förkylningar, problem i munhåla och svalg, käkar, stämband, halsmandlar, nacke samt olika problem med sköldkörteln. Om man har ett överaktivt halschakra överröstar man ofta andra människor, och har svårt att låta andra komma till tals. Man kan också vara överdrivet kritisk mot andra människor. Har man ett underaktivt halschakra har man ofta svårt att uttrycka sig själv och kan ha svårt att säga ifrån och sätta gränser.

Kristaller/stenar: Lapis lazuli, sodalit, azurit, topas, aquamarin och turkos.

 

4:e chakrat

Namn: Hjärtchakrat – Anahata chakra

Placering: Bröstkorgens mitt, vid hjärtat och området runt hjärtat, både fram och bak. Sägs vara kopplat till hjärtat, immunförsvaret, thymuskörteln, lungornas övre lober, händer.

Färg: Grön eller ljusrosa

Element: Luft

Mantra: YAM

Exempel på sägning vid meditation: Att ge är att ta emot. I am loved.

Egenskaper: Centrum för medkänsla och villkorslös kärlek till oss själva och andra. Står för kärlek, acceptans, förlåtelse, medkänsla och tillit. När vi har balans i hjärtchakrat har vi balans mellan att ge och ta emot. Vi kan känna medkänsla för andra samtidigt som vi är neutrala och balanserade. Vi har kraft att ge utan att förvänta oss motprestation.

Vid obalanser: Astma, hjärtsjukdomar, högt blodtryck och lungsjukdomar. Ett överaktivt hjärtchakra kan göra att vi styrs av våra häftiga känslor, och vi kan vara dömande mot andra människor och få problem i våra relationer. Vi kan få svårt att lämna relationer som är dåliga för oss. Ett underaktivt hjärtchakra gör att vi får svårt att släppa människor nära oss, vi blir misstänksamma och vi får en negativ syn på världen.

Kristaller/stenar: Avnturin, Ronsenkvarts, Flourit, Mossagat

 

3:e chakrat

Namn: Solarplexus chakrat – Manipura chakra

Placering: Strax under bröstbenet, vid solarplexus. Sägs vara kopplat till matsmältningssystemet; magen, levern, gallblåsan, bukspottkörteln, mjälten, huden, nervsystemet och lungornas nedre lober.

Färg: Gul

Element: Eld

Mantra: RAM

Exempel på sägning vid meditation: Ibland är det mest visa och kraftfulla beslutet att släppa taget. I am strong.

Egenskaper: Ger energi, kraft, viljestyrka, handlingskraft, målmedvetenhet och beslutsamhet. När solarplexus är i balans har vi har gott självförtroende och går vår egen väg i livet. Vi är fokuserade, viljestarka och kan styra vår energi mot tydliga mål. Ett starkt solarplexus gör oss orädda och ger oss förmågan att inspirera andra.  Vi har kontroll över våra tankar och känslor, och man är nöjd med den vi är och man uppskattar människorna runt omkring oss.

Vid obalans: Diabetes, anorexia, bulimi, magsår, magkatarr, gallsten, reumatism, gulsot. Man kan få problem med sin självkänsla och känna att man inte duger, och oroa sig mycket för vad andra tycker och tänker om den man är och det man gör.

Kristaller/stenar: Agat, tigeröga, bärnsten, citrin, gul jaspis.

 

2:a chakrat

Namn: Sexualchakrat/Sakralchakrat – Svadhisthana

Placering: Fem centimeter nedanför naveln, ovan blygdbenet. Sägs vara kopplat till njurar, de övre tarmarna, urinblåsa, och genitalier, fortplantning.

Färg: Orange

Element: Vatten

Mantra: VAM

Exempel på sägning vid meditation: Kreativitet flödar genom mig. I am creative.

Egenskaper: Centrum för vår kreativa energi liksom för vår sexuella energi. När sexualchakrat är i balans är vi kontakt med våra känslor. Chakrat är förknippat med vår relation med andra människor och våra känslor. Vi ger oss själva tid att njuta av livet och skapar utrymme för spontanitet och glädje. Hemvist för vår clairsentienta eller klarförnimmande förmåga.

Vid obalans: Gynekologiska problem, potensproblem, frigiditet, urinvägsbesvär, problem i nedre delen av ryggen. Svårigheter med sociala och känslomässiga relationer.

Kristaller/stenar: Jade, karneol, bärnsten, kalcit.

 

1:a chakrat

Namn: Rotchakrat/Baschakrat – Muldahara

Placering: I slutet av ryggraden i bäckenbottenområdet, mellangården mellan anus och könsorgan. Sägs vara kopplat till fötter, ben, skelett, nedre tarmarna.

Färg: Röd

Element: Jord

Mantra: LAM

Exempel på sägning vid meditation: Jag är stabil, stark och har sinnesro. I am safe.

Egenskaper: Handlar om trygghet, överlevnad och vår kontakt med jorden. När det är i balans känner man sig jordad, säker, centrerat och trygg. Man har en god relation till sin kropp och månar om sin hälsa. Man kan försörja sig själva, sover gott, har en grundtrygghet som gör att man är stark, pålitlig och realistisk.

Vid obalans: Ländryggsbesvär, ischias, åderbrock, fetma, ändtarmsproblem, hemorrojder, depression, reumatism, prostataproblem. Ett underaktivt rotchakra kan ge oss mindre kraft, oförmåga att ta tag i saker och göra förändringar.

Kristaller/stenar: Onyx, hematit, obsidian, alla röda ädelstenar som exempelvis rubin och granat.

 

I kundaliniyogan lägger man till ett åttonde chakra, Auran. Allt levande har en aura kring sig själv, ett energifält. Om vi ​​ändrar energifältet ändras även den fysiska kroppen och vice versa. Aura och chakrasystemet arbetar i symbios med varandra.

8:e chakrat:

Namn: Auran

Placering: Energifältet som omsluter den fysiska kroppen

Färg: Vit

Egenskaper: Verkar som skydd runt människan.

Vid obalanser: Oförmåga att skydda sig mot yttre negativitet, skydd mot sjukdom och andra svårigheter.

 

Publicerat av:carinlagergren

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.