Samtal med oss själva

Det pågår ju hela tiden – samtalet om oss själv med oss själva. Och vad det är vi säger, ÄR betydelsefullt. Det driver våra beteenden och känslor och skapar den världen vi har omkring oss. Stanna upp en stund och lyssna, vad för sanningar är det du säger till dig själv om dig själv på…

Läs mer