Samtal med oss själva

Det pågår ju hela tiden – samtalet om oss själv med oss själva. Och vad det är vi säger, i den privata sfären av vårt eget huvud är betydelsefullt. Det driver våra beteenden och känslor och skapar den världen vi har omkring oss. Stanna upp en stund och lyssna, vad för sanningar är det du…

Läs mer

When you feel helpless, help someone else

Det är så lätt att falla in i rädsla, leva där och fastna i känslor av hjälplöshet och hopplöshet. Att tänka på ”mig” och ”mitt”, att skylla på allt och alla och glömma att titta inåt.

Läs mer