Coaching

Coaching är ett kraftfullt sätt att hjälpa människor att nå sina mål. Det är ett verktyg att få dig att se dig själv, att växa, att hitta och använda dig utan din fulla potential. Genom coaching kommer du i kontakt med dig själv och dina känslor. Du får en djupare förståelse och högre medvetenhet kring vem du är och vad du önskar.

Vanliga coachingområden är; Arbete, Relationer, Hälsa, Drömmar/Visioner

Det kan exempelvis handla om:

  • Att stärka relationen till dig själv och andra
  • Självförtroende och personlig utveckling.
  • Mål i livet, dina drömmar. Att upptäcka och utveckla din potential.
  • Ta kontrollen över ditt liv, få mer energi och förändra dig själv och ditt liv på ”djupet”.
  • Stresshantering, självdisciplin, bryta negativa mönster och ändra dina destruktiva övertygelser.

Eller i yrkeslivet:

  • Hur trivs du på jobbet?
  • Ledarskapsutveckling
  • Förbättra din kommunikationsförmåga
  • Sluta förhala och skjuta upp viktiga saker
  • Karriärsrådgivning

All professionell coaching handlar om vad som är bäst för dig. Det är din agenda som följs och jag som coach har inga egna syften eller mål med våra samtal och inte heller har vi dom för att jag ska tala om för dig hur du ska göra. Jag kan hjälpa dig se sådant du själv inte ser, hjälpa dig förbi det som hindrar din utveckling och hjälpa dig hitta modet och styrkan att våga tro på dig själv och hitta tilltro till processen. Inom coaching kan vi stundtals titta in i det förflutna, för att det tjänar ett specifikt syfte, men i stort sett alla våra samtal handlar om nuet och om att hitta strategier framåt.

Jag jobbar enligt ICF:s (International Coach Federation) metoder, kärnkompetenser och etiska riktlinjer, tillsammans med influenser av Co-Active Coaching och MI (motiverande samtal).

Jag jobbar alltid under sekretess/tystnadsplikt.

Det kanske online och/eller telefon likaväl som vi kan träffas personligen eller så varierar vi oss. Oavsett så anpassar oss efter dina önskemål och ditt schema. Det ska vara en hjälp, inte ytterligare ett måste.

<3

Läs mer om ICF här: https://coachfederation.org/

Läs med om Co-Active här: https://coactive.com/