Coaching

beach-dark-dawn-39853

Coaching är ett kraftfullt sätt att hjälpa människor att nå sina mål. Det är ett verktyg att få dig att se dig själv, att växa, att hitta och använda dig utan din fulla potential. Genom coaching kommer du i kontakt med dig själv och dina känslor. Du får en djupare förståelse och högre medvetenhet kring vem du är och vad du önskar.

Det kan exempelvis handla om:

  • Relationen till dig själv och andra – Självförtroende, personlig utveckling, mål i livet, dina drömmar. Att upptäcka och utveckla din potential.
  • Arbete Hur trivs du på jobbet? Vad vill du jobba med? Utveckling, identifiera styrkor och talanger, nästa steg.

 

All professionell coaching handlar om vad som är bäst för dig. Det är din agenda som följs och jag som coach har inga egna syften eller mål med våra samtal och inte heller har vi dom för att jag ska tala om för dig hur du ska göra. Jag kan hjälpa dig se sådant du själv inte ser, hjälpa dig förbi de blockeringar som hindrar din utveckling och hjälpa dig hitta modet och styrkan att våga tro på dig själv och hitta tilltro till processen. Inom coaching kan vi stundtals titta in i det förflutna, för att det tjänar ett specifikt syfte, men i stort sett alla våra samtal handlar om nuet och om att hitta strategier framåt.

Jag jobbar enligt ICF:s (International Coach Federation) metoder, kärnkompetenser och etiska riktlinjer och alltid under sekretess/tystnadsplikt. Det kanske online och/eller telefon likaväl som vi kan träffas personligen eller så varierar vi oss. Oavsett så anpassar oss efter dina önskemål och ditt schema. Det ska vara en hjälp, inte ytterligare ett måste.

Läs mer om ICF här: https://coachfederation.org/